Kartongresare

CE 300 - En driftsäker kartongresare. Den nya uppresningsmetoden garanterar precision och säkerhet och är omställbar för de flesta kartongformat.

Kartongresning delas i två olika metoder. Resning av en slitslåda eller resning av ett ark som blir till ett tråg alternativt slitslåda med hel botten. Slitslåderesning sker med maskinen CE300. Trågresning sker med maskinen T201